Corona-Protocol

CORONA-PROTOCOL INDOOR BOWLS CLUB ROTTERDAM

Doel van dit protocol
• Het voorkomen van besmetting van de leden tijdens het bijeenkomen bij de vereniging.

Uitgangspunten:
• We moeten altijd uitgaan van het feit dat er leden zijn met een besmetting.
• Vrijwel alle leden zijn in de risico-volle leeftijd ten aanzien van de mogelijke gevolgen van besmetting met het Covid-19 virus.
• Overdragen geschiedt bij direct contact en bij te dichte nabijheid.
• Na een week is besmetting via oppervlakken niet meer te verwachten.
• Aanraken van materialen bij voorkeur steeds door hetzelfde lid.
• We volgen richtlijnen van overheid, RIVM, sporthal en het sportterrein

Komen naar de club:
• Gezien het aantal leden is een aanmelding vooraf niet nodig. Ook niet in geval van gasten.
• Bljif weg als je klachten hebt, ook bij milde klachten. Deze klachten kunnen bestaan uit griepverschijnselen als verkouden, hoesten, koorts, maar ook uit diarree en verlies van reuk en smaak.
• Zorg dat je uiterlijk kwart voor twee aanwezig bent, daar de voorbereidingen nu extra tijd vergen.

Bij aankomst bij de club:
• Desinfecteer je handen.

Voorbereiding in de hal:
• Zet de deur tussen sporthal en entree open zodat een minimaal aantal leden de deur hoeven te openen.
• Zet na overleg met de beheerder de buitendeuren open voor een betere luchtdoorstroming.
• Rol bij voorkeur matten 1 en 3 of 2 en 4 uit om extra afstand te kunnen houden
• Slechts één persoon tegelijk in het materialenhok om je bowls uit de kast te halen.
• Hooguit twee personen tegelijk in het materialenhok om de fenders naar buiten te brengen.
• Bij voorkeur wordt pairs gespeeld, wat leidt tot minder ruimte tussen de matten, maar meer ruimte op/aan de mat.

Tijdens het spelen:
• Houdt afstand
• Bepaal wie de score bijhoudt, die neemt steeds scorelijst mee.
• Bepaal wie het matje neerlegt bij aanvang van ieder spel (dus steeds een en dezelfde). De winnende partij bepaalt de plaats.
• Alleen de eigen ballen in de hand nemen.
• Bij wisselen, houdt rechts aan bij elkaar passeren.
• Na afloop met afstand door maximaal2 personen score bepalen.
• Bowls met de voet naar uiteinde van de mat rollen.
• Bepaal wie (een en dezelfde persoon) steeds de mat weghaalt.

Bij het opruimen:
• Bij voorkeur door degenen die ook de materialen heeft aangeraakt bij voorbereiding.
• Weer één voor één je bowls in de kast terugbrengen.
• Na opruimen handen desinfecteren.

Bij pauze:
• Houdt afstand en volg aanwijzingen personeel op.
• Bij weer betreden van hal de handen desinfecteren.